Bereikt in mobiliteit

Beter Benutten Resultatendag 2015

Op donderdag 25 juni 2015 presenteerden twaalf regio’s de resultaten van het eerste deel van Beter Benutten. Met inspirerende verhalen, projecten en workshops op een bijzondere locatie: DeFabrique in Utrecht.

Werknemers die de fiets pakken in plaats van de auto, reizigers die gebruikmaken van slimme informatiediensten om de spits te mijden en schepen die sneller kunnen doorvaren dankzij intelligente transportsystemen.

Tijdens Resultatendag vertelden de regio's onder het thema "Bereikt in Mobiliteit" de verhalen achter alle inspanningen. U bent van harte uitgenodigd om u te laten inspireren én om een onderdeel van het programma te verzorgen.

Bent u op de foto gezet met de polaroid camera? Vind en deel hier uw digitale foto.

Betere aansluiting bus op trein in Amersfoort Schothorst

De gemeente Amersfoort besloot het stationsplein te vernieuwen. De fietsenstallingen werden verhuisd naar één zijde van het station, zodat er meer ruimte ontstond voor de bussen. Reizigers kunnen daardoor beter hun aansluitingen halen. Ook kreeg de leefbaarheid een impuls: er kwamen nieuwe plantenbakken, waar je ook lekker op kan zitten. De verlichting werd verbeterd en het plein is groener ingericht.

Lees het hele verhaal hier...

Werkgevers in regio Haaglanden hebben veel bereikt

In Bereikbaar Haaglanden werken werkgevers en overheden met elkaar aan het bereikbaar houden van de regio. Voor de samenwerking is de regio opgedeeld in vijf gebieden waar maatwerkmaatregelen worden genomen die passen bij de couleur locale van het gebied. Deze gebieden zijn Centrale Zone Den Haag, Zoetermeer, Delft, Westland en Leidse regio.

Lees het hele verhaal hier...

Businessline maakt reizen naar het werk met het ov aantrekkelijk

Half december 2014 ging de Lijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline van start. Hierdoor is de ov-verbinding van station Apeldoorn naar Apeldoorn Zuid verbeterd. De route wordt korter en sneller en maakt reizen van en naar het werk of afspraak gemakkelijker. De nieuwe dienstregeling kwam tot stand door de samenwerking tussen provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, werkgevers en vervoerder Syntus. De vervoerder krijgt meer opbrengsten en de gemeente versterkt haar economische positie.

Lees het hele verhaal hier...

Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem: efficiëntere logistiek in de haven

Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) levert binnenvaartschippers tijdwinst op. De actuele bezetting van de wacht- en ligplaatsen in de haven zijn via BLIS te zien. De schipper hoeft niet te zoeken. Voor de haven betekent BLIS een snellere doorstroming, minder onnodige vaarbewegingen en een efficiënter logistiek proces.

Lese het hele verhaal hier...

Afspraken over vervoer naar bedrijventerreinen leidt tot win-win-win situatie

Om de doorstroming en de luchtkwaliteit te verbeteren, heeft IJmond Bereikbaar – het samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en de wegbeheerders - een aantal mobiliteitsmaatregelen ontwikkeld. Deze zijn van belang tijdens de renovatie van de Velsertunnel, maar moeten nu en na de renovatie een duurzame oplossing bieden.

Lees het hele verhaal hier...

Brabants mobiliteitsnetwerk brengt partijen samen voor slimme oplossingen

Meer dan 20.000 mensen wonen, werken, studeren en leven in het Paleiskwartier, gelegen naast het centraal station in Den Bosch. De toplocatie is zó succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. Het Brabants mobiliteitsnetwerk (Bmn) vormt met de betrokken partijen een community om samen een goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren. Het Bnm verbindt partijen die vanuit een gedeelde visie en ambitie samenwerken aan concrete oplossingen voor lokale en regionale mobiliteitsvraagstukken.

Lees het hele verhaal hier...

Marktpartijen en overheid werken samen aan innovatieve diensten om spookfiles tegen te gaan.

De A58 is berucht om zijn spookfiles. Weggebruikers remmen op de drukke weg, waardoor schokgolven en onnodige files ontstaan. 30 tot 40 procent van de files op de A58 is zo’n spookfile. Marktpartijen en overheid werken samen aan innovatieve diensten om die files tegen te gaan. Door communicatie tussen auto’s (via onder andere GPS, smartphones en navigatiesystemen), en in 2015 ook tussen auto’s en de wegkant, krijgen weggebruikers actuele rijadviezen.

Lees het hele verhaal hier...